Opdater Digital Post invoker inden 15/2-21

Hvis I benytter standard digital post løsningen i Navision Stat skal nedenstående opdatering af digital post invokeren ske inden 15. februar 2021.

Besked fra Økonomistyrelsen:

Medio februar skærper e-Boks kravene til transportsikkerheden. Det betyder, at den komponent i Navision Stat, der kommunikerer med e-Boks, skal opgraderes inden 15. februar 2021.

Økonomistyrelsen frigiver derfor en ny version af DigitalPost Invokeren, som er en forudsætning for, at Navision Stat fortsat kan sende handelsdokumenter via DigitalPost til e-Boks.

For institutioner, der hostes hos KMD eller SIT, vil opgraderingen blive håndteret automatisk. Øvrige institutioner bør sikre sig, at deres driftsleverandør håndterer opgraderingen.

Opgraderingen vil som udgangspunkt ikke betyde nedetid for brugerne men kan betyde en kort periode, hvor der ikke kan sendes bilag til e-Boks

Opdateringen findes på dette link: https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/installation-og-drift/

Læs hele nyhedsbrevet her