Vi har fået indsigt i den nye version af Navision Stat – 11.3 – som bliver frigivet i maj 2024.
Så vi kan nu løfte sløret for nogle af de nyheder, som kommer:

Tooltips

Der er kommet flere Tool tips til, så ved holde musen hen over et felt vises hjælpeteksten.

SKS

Man kan nu se hvilke posteringer der er eksporteret til SKS i logfilen under ”Eksporteret finansposter.

Opkrævningssystem (CM) – Nets

Store Bededag skal fremadrettet fjernes i Collection management. Det betyder at tabellen bliver slettet og med installationen af NS 11.3 bliver en ny opsætningsfil indlæst. Det er noget som jeres Navision Stat Hosting leverandør skal sørge for ved opgraderingen.

Validering af kontonummer ved NKS-betalinger

Et bank kontonummer må som udgangspunkt maks. være på 10 cifre.

Med NKS har det desværre været muligt at sende et 11 cifret kontonummer over. Det har resulteret i at NKS har fjernet et ciffer, med det resultat at kontonummeret kunne være forkert.

Validering på 10 cifret bank kontonummeret er indtil videre kun foretaget når betalingen skete via webservices, nu foretages denne validering også når der er tale om NKS-betalinger med betalingsmetoden 1110200.

Antal af cifre i bankkontonummeret valideres i udbetalingskladden, samt ved 1.godkendelse og igen ved 2.godkendelse.

Muligt at bogføre udbetalingskladde som ikke havde korrekt status

Det har været muligt at bogføre betalinger som var sendt via DB Webservice og som ikke havde status Sendt eller Modtaget, denne fejl er nu rettet.

Komplette betalinger

En komplet betaling vil typisk være:

  • Registreringsnr. og bankkontonr.
  • IBAN(only) til lande der er en del af SEPA samarbejdet hvor valutaen er EUR
  • IBAN og swiftkode hvor valutaen er forskellige fra EUR
  • FIK/GIK
  • Vær opmærksom på, at ved betalinger til Canada, New Zealand og Australien skal benyttes bankkontonr., banknummer og bankregistreringsnummer.

For betalinger til USA skal både være bankkontonr. banknummer, bankregistreringsnr. og SWIFT-kode.

I betalingsstrømmen skal feltet ”komplette bet. (konto i anden valuta)” være udfyldt med værdien DBISO20022. Feltet anvendes ikke, men skal være udfyldt.

Betalingsstrøm

RejsUd kreditorer (medarbejdere)

Benyttes RejsUd, skal I være opmærksomme på at SKAT har indført et ny krav for at sikre at indberetning af SKAT for medarbejdere som arbejder i Danmark, men er bosiddende i et andet land sker korrekt.

Det betyder at der i Navision tilføjes et nyt felt på kreditorkortet, under panelet fakturering. Feltet får titlen TIN-nummer. Nummeret kan kun benyttes til indberetning til SKAT.

Afsendelse af salgsbilag med afsendelsesmetode Digital post

Man kan nu med fordel opsætte en opgavekøpost til afsendelse af bogførte salgsfakturaer/ salgskreditnotaer, udstedte kontoudtog samt rykkere så afsendelse af disse bogførte bilag kan opsætte til at blive sendt udenfor ”normal” arbejdstid.

Det betyder, at man kan begrænse ”belastningen” på Navision i dagtimerne.

Vil du vide mere om NS11.3?

Husk at vi holder webinar om alt det nye i Navision Stat 11.3 – tilmeld dig her.