Mandag d. 2. oktober frigiver Økonomistyrelsen den næste version af Navision Stat – version 11.2. Her på siden kan du læse de ændringer, der kommer til at være i den nye version.

Korrekt kontrol af anlægsopsætninger ved bogføring af kladde

Ved bogføring blev der, selvom kladden ikke indeholdt anlægsposteringer, kontrolleret for anlægsopsætning.

Bogføring af lønkladde

Lønkladden låses for redigering. Det vil ikke længere være muligt at tilføje nye linjer i kladden.

Momsangivelsesrapport

I stienAfdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Momsrapportering” findes I momsrapport (standard) samt momsangivelses-oversigt. Der har været en udfordring med at kun brugere med ”super” rettighed kan kunne afvikle disse rapporter. Dette er ændret så man ikke længere skal afvikle dem med ”super”.

Udsendelse af salgsrapporter med digital post

I dag benyttes et fast style sheet kendt fra E-handel til udsendelse med Digital Post. Fremadrettet bliver det muligt at anvende Navision Stats salgsrapporter som udgangspunkt for PDF-salgsbilaget.

Det betyder at det bilag kunden modtager vil svare til udskriften i Navision Stat. Det er lidt uklart om I kan benytte egne udviklede salgsrapporter til løsningen, men det vil vi undersøge.

NS-rapporterne er 6007023 – faktura, 6007014 – kreditnota, 6007015 – rykkere og 6007018 udstedt kontoudtog.

Derudover sker følgende ændringer:

  • Handling ”vis digital post” fjernes fra bogførte salgsbilag
  • OCR linjen på faktura og rykker kan aflæses maskinelt af modtager

VIES opslag

Salg med omvendt betalingspligt af moms til virksomheder hjemmehørende i EU er det lovpligtigt forinden at validere den pågældende virksomheds skatteenhedsnummer.

Denne validering kan i dag ske fra debitorkortet under panelet ”Betalinger” at klikke på … ud fra CVR nr. feltet, for at åbne log over SE/CVR nr.

Herfra klikkes på ”Bekræft SE/CVR nr.” og systemet vil foretage et kald til VIES.

Med ændringen i NS 11.2 vil opslaget i forbindelse med bogføring af en salgsfaktura blive automatiseret. Opslaget på debitor vil ske når blot én salgslinje er påført momsberegningstypen ”Modtagermoms” og debitor er påført lande-/områdekode og den kode er tilhørende et EU-land. Debitorer med lande-/områdekode DK er undtaget for opslaget.

I forbindelse med ovenstående tilføjes to nye felter til ”opsætning af salg”.

Felterne er ”VIES, Dage før genopslag” og ”VIES, Sammenligningstærskel %”.

Feltet VIES, Sammenligningstærskel %, er afgørende for om systemet godkender data automatisk eller om bruger skal godkende. Denne er default sat til 80.

Feltet VIES, Dage før genopslag viser det antal dage der får før der foretages genopslag på debitor.

Hvis ikke sammenlignings % matcher 80% så skal bruger selv godkende opslaget.

 Danske Bank – indlæsning af filer

Nogle af jer har oplevet at, ved kald til danske bank, at filoversigten har vist for mange filer. Fejlen skyldes at webservice filcheckliste ikke blev tømt korrekt. Funktionen fjernes, I vil stadig kunne kalde til DBWS og afstemme og indlæse FIK filer.

Dobbelt bankkontoafstemning

I forbindelse med afstemning af filer leveret pr. bogføringskreds, blev der tidligere oprettet en automatisk bankkontoafstemning selvom der allerede lå en afstemning i oversigten. Det rettes nu, så der tjekkes for om der allerede ligger en afstemning i oversigten. Det er kun ved valg af ”Afstemning via webservice (PM)”.

Skal vi hjælpe jer med opgraderingen?

Har du spørgsmål til opgradering, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig og vi bistår jer også gerne med selve opgraderingen. Kontakt vores support her.