Navision Stat

MDC Nordic er specialister og førende udviklere i Navision Stat.

MDC Nordics medarbejdere er med, når Økonomistyrelsen udvikler nye versioner, vi hjælper også med driften hos mange af statens institutioner og i selvejesektoren.

MDC Nordic yder support på de forskellige Navision Stat løsninger og versioner, lige fra 3.60 til den seneste version.

Du vil, som kunde hos MDC Nordic, altid møde kompetencer, der er først med de nye versioner, og på forkant med eventuelle fejl og mangler.

Navision Stat

Økonomistyrelsen ejer Navision Stat og står dermed for udviklingen af systemet. Der frigives løbende nye versioner af Navision Stat. Der er, for institutioner under Statens Administration, nye sprint hver måned, kun med pause i juli.

For institutioner uden for Statens Administration vil der være en ny version 2 gange årligt.

Navision Stat bygger på Standard Microsoft Dynamics Nav. Økonomistyrelsen har foretaget tilretninger på udvalgte områder i NAV, så de passer til den statslige økonomistyring.

Se hvem vi hjælper

Vi er med hvor det sker

MDC Nordics medarbejdere er med, når Økonomistyrelsen udvikler nye versioner og vi assisterer også med driften hos mange af statens institutioner og i selvejesektoren. MDC Nordic yder support på de forskellige Navision Stat løsninger og versioner, lige fra 3.60 til den seneste version.

Du vil, som kunde hos MDC Nordic, altid møde kompetencer, der er først med de nye versioner, og på forkant med eventuelle fejl og mangler.

For mere information kontakt os

Læs mere om Navision Stat hosting

Vi drifter Navision Stat

Selvejende statslige institutioner vælger selv driftsform. Det kan være lokalt hos institutionen eller hos et driftscenter/hostingleverandør.

MDC Nordic tilbyder hosting af Navision Stat løsningen.

Der er nem adgang til vores support, du skal, som kunde, ikke igennem 3 led for at få support.

Afregningen er baseret på brugere og ikke lønsum.

Læs mere om Navision Stat hosting

Vil du vide mere om Navision Stat?

Udfyld formularen herunder – så kontakter vi dig snarest muligt.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Ved at indsende formularen, accepterer du at MDC Nordic gemmer og behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik og Databeskyttelses foranstaltninger.

Bliv klogere på Navision Stat

Du oplever som Navision Stat bruger, at der hele tiden sker forbedringer og udvikles nye muligheder for integration til andre systemer, fra version til version. Forbedringer, som samtidig lever op til de seneste love og regler på området.

Vi har listet nogle af de forbedringer og muligheder, der er kommet med i de seneste versioner af Navision Stat

 • Rapport, der kan afvikles på debitorer, kreditorer og medarbejdere, som viser hvor personen er registreret med CPR nr. Rapporten er udarbejdet for at leve op til GDPR

 • Slørings-/anonymiseringsværktøj i test regnskaber af hensyn til GDPR

 • Mulighed for at få vist bogføringen inden den gennemføres

 • Integration til Danske Bank webservice

 • Integration til NemKontoSystemet via webservice

 • Integration til CVR registreret

 • Integration til VIES (EU’s VAT register)

 • Integration til Digital Post

 • Integration til lokale fagsystemer via GIS

 • Integration til SKATs fælles inddrivelsessystem

 • Integration til fakturaflow systemer

Navision Stat Leksikon

Betalingsformidling

I Navision Stat er det muligt at sende betalinger via Nemkontosystemet, Danske Bank webservice eller et andet pengeinstitut, efter eget valg.

Økonomistyrelsen har aftale med Danske Bank om at benytte SKB (Statens Koncernbetalinger) Danske Bank integrationen har tidligere været baseret på API løsningen. Denne løsning bortfalder og i stedet er integrationen mellem Danske Bank og Navision Stat bygget på webservice.

Det er en sikrere løsning end API løsningen. Det anbefales at institutionerne får omstillet deres integration med Danske Bank, til webservice løsningen.

MDC Nordic kan hjælpe med en nem og hurtig overgang til webservice.

Hvorfor benytte Nemkontosystemet til at sende betalinger i stedet for at sende dem via Danske Bank?
Nemkontosystemet håndterer alle betalingsmetoder. Det kan være overførsel til en specifik bankkonto, betaling til FIK eller GIK, en udenlandsk konto eller betaling til CVR eller CPR nr.

Når betalingerne sendes igennem Nemkontosystemet, kigges der på, om det er en ukomplet eller komplet betaling. Er det en ukomplet betaling, det vil sige en betaling til CVR eller CPR nr. bliver den sendt én vej i Nemkontosystemet. Det sker for at betalingen kan blive tilknyttet et kontonummer.

En komplet betaling sendes direkte igennem Nemkontosystemet, da den allerede har en specifik konto eller FIK/GIK tilknyttet. Sendes betalingerne via Nemkontosystemet, vil de først kunne ses i banken 72 timer før de forfalder. Før sender Nemkontosystemet dem ikke videre.

Hvad skal jeg så benytte Danske Bank til?
Vælger man at sende alle betalinger via Nemkontosystemet, skal Danske Bank benyttes til at foretage afstemning af banken, til at modtage indbetalinger fra debitorer mv.

Tilbage til oversigten

Digital post

Med Navision Stat findes der mulighed for at kunne sende salgsbilag direkte til modtagers E-boks. Integrationen gør det nemt og hurtigt at sende en opkrævning til debitor.

Ved valg af dokumentafsendelsesmetoden Digital Post, vil salgsbilaget ligger i modtagers E-boks kort tid efter det er bogført i Navision Stat.

Afsendelsen sker automatisk ved bogføringen og det kræver kun et klik for at få bilaget ud til modtager.

For at kunne benytte digital post funktionen i Navision Stat, skal systemet registreres på E-Boks administrationsportalen.

MDC Nordic hjælper med at registrere institutionen på E-Boks administrationsportalen. Vi er også behjælpelige med den tekniske opsætning samt opsætningen i Navision Stat.

Tilbage til oversigten

FakturaFlow systemer

IndFak
IndFak er Økonomistyrelsens indkøbs- og fakturagodkendelsessystem. Systemet er fuldt integreret med Navision Stat

IndFak understøtter processerne

 • Modtage kataloger, administrere aftaler og bestille varer
 • Oprette, behandle og afsende ordrer
 • Modtage, kontere og godkende fakturaer/kreditnotaer
 • Matche afgivne ordrer med modtagne fakturaer

For at kunne benytte IndFak skal man kontakte Økonomistyrelsen. MDC Nordic, kan være behjælpelig med den tekniske opsætning.

Aqoola
Er et fakturaflowsystem der udvikles af Aqoola.

Systemet giver overblik over godkendelsen af leverandørfakturaer. Købsbilagene modtages digital og institutionen har overblik over hvor fakturaerne ligger og hvem der har prokura til at godkende.

Der er match mellem indkøb og fakturaer.

MDC Nordic samarbejder med Aqoola

IMS FakturaFlow
IMS FakturaFlow er et system til elektronisk godkendelse og arkivering af fakturaer.

Systemet håndterer både elektroniske og scannede fakturaer. Der kontrolleres for varemodtagelse på enkelte bilag. Funktionerne i FakturaFlow ligger i outlook, og det er nemt og overskueligt at sende bilag til godkendelse.

MDC Nordic samarbejder med IMS.

Batchflow
Batchflow kan modtage fakturaer i OIO, Peppol og PDF-format. Godkendelse af indkomne bilag og overførsel af fakturadata til Navision. Kreditor skal være oprettet i Navision for at fakturadata kan overføres og behandles. Data bliver placeret i en købskladde.

MDC Nordic samarbejder med Batchflow-Futurelink

Se mere om Batchflow-løsningen her.

Tilbage til oversigten

Generisk IntegrationsSnitflade (GIS)

Opretter du mange debitorer manuelt?
Opretter du mange salgsbilag manuelt?

Så er GIS lige noget for dig!

GIS blev udviklet i forbindelse med overgangen fra Navision Stat (NS) 3.6 til NS 5.1 hvor Navision Stat blev standardiseret.

Mange institutioner havde et stort behov for at Navision Stat kunne kommunikere med eksterne fagsystemer, efter opgraderingen til 5.1. Dette behov er ikke blevet mindre gennem tiden.

GIS løsningen, er en løsning, der i høj grad benyttes af mange.

Vidste du at f.eks. SIS og EASY benytter GIS løsningen? Vidste du, at MDC Nordic har været med til at udvikle GIS?

Vi er også med i opbygningen og supporten af XML-filerne til den nye løsning ESAS. Kravene for at kunne benytte GIS, er at fagsystemerne kan levere filer i enten Excel eller XML-format. MDC Nordic er førende på området.

Vi assisterer mange institutioner og leverandører med at udarbejde XML filer, der kan benyttes i Navision Stat. Ligesom vi hjælper med at oprette datastrømme til håndtering af Excel filer.

Tilbage til oversigten

LDV (Lokaldatavarehus)

LDV er et datavarehus. Det indeholder lokale (institutionsspecifikke) data samt værktøjer til at rapportere på disse.

Kildedata og opdateringsfrekvenser i LDV

 • Løn-, personale- og fraværsdata stammer fra Statens Løn System, SLS.
 • LDV opdateres med data fra SLS senest fire dage efter en lønkørsel.
 • Økonomidata stammer fra Navision Stat, NS.
 • LDV opdateres med data fra NS hver nat.
 • Rejseadministrationsdata stammer fra RejsUd.
 • LDV opdateres med data fra RejsUd hver nat.

Dataintegrationer i LDV

 • Egne data kan integreres til LDV fra andre systemer
 • Udtræk af data fra LDV kan foretages fra egne rapporteringsværktøjer (Targit, Crystal Report, SAS m.fl.).

Rapportering med LDV

Med rapporteringsværktøjerne i LDV har man mulighed for at udarbejde rapporter på følgende måder:

 • Trække standardrapporter i Reporting Services.
 • Byg egne eller rediger i eksisterende standardrapporter i fx ReportBuilder.
 • Byg egne rapporter i kubeværktøjet, der kan tilgås via fx Excel.
 • Hente standardskabeloner til kubebaserede rapporter i Excel.
 • Udveksle egenudviklede kubebaserede rapporter med andre institutioner. Dette kræver blot skift af datakilde(r).
Tilbage til oversigten

RejsUd er det fællesstatslige system til understøttelse af rejseafregninger- og udlæg

 • Oprettelse af rejseafregninger
 • Import af udgifter betalt med institutionshæftende kreditkort
 • Oprettelse af udgiftsafregninger til afregning af udlæg, der ikke har forbindelse til rejser.

RejsUd er integreret med Navision Stat (NS). Afregningerne overføres til NS via GIS løsningen. For at kunne overføre afregningerne skal kreditor være oprettet i Navision og have markeringen “rejsekreditor”.

Tilbage til oversigten

Transportlag

Transportlag er et system til at sende og modtage elektroniske dokumenter til og fra Navision Stat.

Tilbage til oversigten

Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt (ØDUP)

Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt (ØDUP) er et system til kommunikation mellem Økonomistyrelsen og institutioner samt virksomheder.

ØDUP er et dataudvekslingspunkt. Det er et knudepunkt for kommunikation mellem de centrale systemer og systemer hos institutioner og samarbejdspartnere. ØDUP er et postkasse-baseret kommunikations-system (Asynkron løstkoblet datakommunikationssystem), som gør det muligt for kunder at hente data på eget initiativ.

ØDUP kan validere data, der afleveres. Alle data, som de centrale systemer og institutionerne udveksler, vil efterhånden overgå til at køre over ØDUP.

Tilbage til oversigten