Navision Stat 9.0

Navision Stat 9.0 er lanceret af Moderniseringsstyrelsen.
Den nye version af Navision Stat 9.0 overtager al funktionaliteten fra det nuværende Navision Stat 7.1 samt mange af Dynamics NAV 2015 og 2016 funktionaliteterne.

MDC Nordic implementerer og vejleder i Navision Stat 9.0
MDC Nordics medarbejdere er altid med, når Moderniseringsstyrelsen udvikler og vedligeholder Navision Stat. Ligefra selve udviklingen, Statens ITs drift af løsningerne til STILs supportering af løsning er MDC Nordic medarbejderne med.

Det betyder, at du som kunde hos MDC Nordic altid møder de kompetencer, der er med til at udvikle og integrere applikationen til eksterne systemer som: Easy A, Easy C, DDI, GIS m.m..

For mere information kontakt os

Nye standardfunktioner fra Microsoft

Dynamics NAV 2015 og 2016 bliver mere integreret i 9.0.

 • Nye farveindikatorer på stakke og KPI-visninger
 • Webklienten bliver forbedret
 • Nye klienter til smartphone og tablet
 • Arbejd med dit eget brugerdefinerede rapportlayout i word
 • Samt meget mere


 • +120 udviklerkrav forventes

  Der forventes at blive implementeret 120 udviklerkrav. De er enten nuværende fejlrettelser eller nye funktioner i Navision Stat 9.0. Blandt dem er:

 • Tilpasning til den nye EU-persondataforordning (træder i kraft maj 2018)
 • Forhåndsvisninger af bogføring
 • Integration til Danske Bank
 • Oprette KPI’er i rollecentret
 • Vælg din afsendelseskanal mere intuitivt, hvad end E-bilag, e-mail, Digital Post, etc.
 • Integrer Navision Stat med E-boks, så Digital Post integreres i Navision Stat
 • Samt meget mere


 • Få en 7.1 Vejledning eller en 9.0 Vejledning igennem Moderniseringsstyrelsen (Modst).

  LDV

  LDV (Lokaldatavarehus)

  LDV er et datavarehus. Det indeholder lokale (institutionsspecifikke) data samt værktøjer til at rapportere på disse.

  Kildedata og opdateringsfrekvenser i LDV

  • Løn-, personale- og fraværsdata stammer fra Statens Løn System, SLS.
  • LDV opdateres med data fra SLS senest fire dage efter en lønkørsel.
  • Økonomidata stammer fra Navision Stat, NS.
  • LDV opdateres med data fra NS hver nat.
  • Rejseadministrationsdata stammer fra RejsUD.
  • LDV opdateres med data fra RejsUD hver nat.

  Dataintegrationer i LDV

  • Egne data kan integreres til LDV fra andre systemer
  • Udtræk af data fra LDV kan foretages fra egne rapporteringsværktøjer (Targit, Crystal Report, SAS m.fl.).

  Rapportering med LDV

  Med rapporteringsværktøjerne i LDV har institutionen mulighed for at udarbejde rapporter på følgende måder:

  • Trække standardrapporter i Reporting Services.
  • Byg egne eller rediger i eksisterende standardrapporter i fx ReportBuilder.
  • Byg egne rapporter i kubeværktøjet, der kan tilgås via fx Excel.
  • Hente standardskabeloner til kubebaserede rapporter i Excel.
  • Udveksle egenudviklede kubebaserede rapporter med andre institutioner. Dette kræver blot skift af datakilde(r).

  Ødup

  Moderniseringsstyrelsens DataUdvekslingsPunkt (ØDUP)

  Moderniseringsstyrelsens DataUdvekslingsPunkt (ØDUP) er et system til kommunikation mellem Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen) og institutioner samt virksomheder.

  ØDUP er Moderniseringsstyrelsens dataudvekslingspunkt. Det er et knudepunkt for kommunikation mellem Moderniseringsstyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og samarbejdspartnere. ØDUP er et postkasse-baseret kommunikations-system (Asynkron løstkoblet datakommunikationssystem), som gør det muligt for kunder at hente data på eget initiativ.

  ØDUP kan validere data, der afleveres. Alle data, som Moderniseringsstyrelsens centrale systemer og institutionerne udveksler, vil efterhånden overgå til at køre over ØDUP.

  GIS

  Generisk IntegrationsSnitflade (GIS)

  Generisk integration gør det muligt at håndtere, behandle og læse data uanset teknologi og integrationsløsning. Navision Stat 5.1 gjorde det således muligt at standardisere din lokale funktionalitet i Navision Stat. Før denne opdatering brugte alle forskellige integrationsløsninger, men det blev løst med GIS.

  GIS består af intelligente dataleverancer, der i alt sin enkelthed går ud på, at data har information om - hvor og hvordan det skal afleveres i Navision Stat. Hvis data bliver udlæst fra Navision Stat vil data'en indeholde information om, hvorfra det er hentet i programmet.
  Hvis der skulle fremgå afvigelser i Dataindholdet integreres det automatisk.

  Digital Post

  Digital Post

  Navision Stat integreret med Digital Post er en effektiv måde at automatisere opkrævninger på. Integrationen giver dig hurtigt mulighed for at opkræve penge via Digital Post til e-Boks automatisk. Finder du CPR eller CVR for din debitor direkte på debitorkortet kan du oprette debitoren med de rigtige indstillinger på stedet. Denne funktionalitet understøtter afsendelse af salgsfaktura, salgskreditnota, rykker og kontoudtog.Digital-Post integrationen benytter du, når du har indgået aftaler med e-Boks og Strålfors.

  MDC Nordic hjælper dig med at opsætte Digital Post integrationen.

  EFI

  Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI)
  Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) er en integration til Navision Stat. Den blev integreret i programmet som følge af, at den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet i 2005. 8 år senere D. 1 september 2013 blev EFI implementeret i Navision Stat - så man nu automatisk kan indberette fordringer til SKAT

  EFI er automatisk inddrivelse af fordringer til SKAT

  IndFak2

  IndFak2

  IndFak er et fællessystem til indkøbs- og fakturahåndtering i statslige og selvejende institutioner. IndFak har 3 funktioner.

  Det bruges til at:

 • Modtage kataloger og bestille varer
 • Oprette, behandle og afsende ordrer
 • Modtage, kontere og godkende fakturaer/kreditnotaer

 • Rejsud

  RejsUd

  RejsUd er forenklet rejseafregning. Det samler brugernes og institutionernes administration og andre udgifter i ét system. Det skal forenkle den samlede dokumentationsproces, så hele processen omkring rejseafregning bliver mere tydelig. Når brugeren importerer sine udgifter i RejsUd, vil rejseafregningens samlede udgifter derfor afspejle alt, der er brugt. Så hvad end det er institutionen eller brugerens udgifter, vil alt, der er lagt ud, komme under ét.

  Rejseafregning samlet i én integration.
  Standardiseringen af rejseafregningen medfører, at du både manuelt kan indtaste i RejsUd eller importere en rejseplan fra Statens rejsebureau. Oprettelse af afregning til udlæg som ikke direkte har forbindelse til selve rejsen, f.eks. mødeforplejning og andre tjenestelige udgifter, er også muligt at gøre.

  MDC Nordic hjælper dig med RejsUd-integrationen

  Transportlag

  Transportlag

  Transportlag er et system til at sende og modtage elektroniske dokumenter til og fra Navision Stat

  Betalings-
  formidling

  Danske Bank
  Det er muligt at sende betalinger gennem Nemkonto (NKS) for igennem Business Online (BO) at sende betalingerne til Danske Bank. Nedenstådende figur viser, hvordan overførelserne bliver håndteret i Navision Stat. Betalinger til Dansk Bank kan også sendes direkte via en API-løsning, udover det kan der oprettes en fil til indlæsning i Danske Bank. betalingsformidling-navision-stat Betalingsformidling vedrører alle behandlede købsdokumenter, som sender betalinger til banken samt de medarbejdere, der foretager automatisk bankkontoafstemning.