Navision Stat version 9.7 er frigivet den 3. maj 2021

Økonomistyrelsen har netop frigivet Navision Stat 9.7. Her kan du læse mere om hvad opdateringen indeholder.

Nummerserie

I 9.6 blev der præsenteret en løsning der tjekkede på om der blev oprettet ens nummerserier i regnskabet. Det vist sig at der var en lille uhensigtsmæssighed i denne løsning. Rettelsen kan nu håndtere at nummerserien både indeholder tal og bogstaver.

Bankafstemning

Der bliver nu muligt at hente feltet ”Ekstern bilagsnr.” frem i visningen under ”Udlign bankposter” ved automatisk bankkontoafstemning. Feltet tilføjes under ”Vis kolonner”, og kan frit vælges ind på den enkelte bank.

Feltet kan anvendes til identifikation af debitor der skal manuelt udlignes, når der ikke anvendes saldoudligning.

Det er et ønske, der er fremkommet for bedre at kunne styre køb på en webshop, hvor det kan være svært at identificere debitor.

Udgiftsfordeling med ressourcer

Der har været en uhensigtsmæssighed på udgiftsfordelingskortet med ressourcer. Den samme dimensionskode kunne vælges flere gange. Dette er rettet med 9.7, så man nu kun kan vælge den samme dimensionskode én gang.

Opkrævningssystem BS

Hvis I benytter opkrævningsmodulet i Navision Stat, vil I måske have opdaget at der mangler at blive opdateret bankhelligdage i Navision.

De bankhelligdage der ligger i NS udløb 31.12.20. I den nye fil vil de løbe til og med 31.12.25

Opdateringen af bankhelligdage vil ske ved opgradering til 9.7.

Bliv opgraderet til Navision Stat 9.7

Vi tager fat i hver enkelt kunde og kommer med en opgraderingsplan. Hvis du har spørgsmål til jeres opgradering, er I meget velkomne til at kontakte vores support.