Navision Stat version 9.6 er frigivet den 02.11.20

Som skrevet i tidligere nyhedsbrev, så vil institutioner der tidligere har fået vores hjælp til at opgradere Navision Stat, blive kontaktet med henblik på koordinering af opgraderingsdatoer.

Vi er opmærksomme på at I meget snart er på vej ind i en årsafslutning.

Nyt i Navision Stat 9.6

Sløring af CPR-nr. i rapporter

Det er nu muligt på rapporterne ”Debitor – Stamdataoplysninger” og ”Medarbejder-liste” , at vælge om man vil sløre CPR nr.

Ansvarlig medarbejder på anlægskortet kan indeholde CPR-nr.

Det er muligt på anlægskortet at tilføje en ansvarlig medarbejder, opslag i dette felt åbnede oversigt ”Lønnumre” og når medarbejder blev tilknyttet, var det lønnummer (hvor det er muligt at udlede Cpr-nr.) der blev vist.
I 9.6 vil det fremadrettet kun være muligt at taste ansvarlig medarbejder manuelt i feltet.
Rettelsen sker kun fremadrettet, så har I tidligere benyttet feltet skal I selv være opmærksomme på værdien i feltet, og sikre at denne rettes.

Udtræk af registreringsrammedata

Mange institutioner oplever i øjeblikket at de skal overgå til nye registreringsramme.

Der introduceres i Navision Stat et nyt udtræk, der giver et samlet overblik over anvendelsen af regnskabets registreringsramme. Udtrækket viser med udgangspunkt i regnskabets registreringsmuligheder konteringsforbruget på typer:

  • Dimension
  • Finanskonto
  • Anlæg
  • Sag
  • Vare
  • Moms

Udtrækket findes via ”Opsætning/It-administration/Generelt under rapporter og analyse”.

EFI

De institutioner der benytter EFI til inddrivelse, har måske oplevet fejl ved indlæsning af statusfil fra EFI på over 65536 byte. Hvorefter statusopdateringen fejlagtigt blev sat til standard.

Dette er rettet i EFIInvokerSetup Version 9.00.00.04.

Ny visning af saldofelter under beholdningsafstemningskonti

Benytter I beholdningsafstemningen i Navision, er det nu muligt at se værdierne ”Sidste Saldo RV” og ”Sidste Saldo – Åbne poster (RV)”.
I skal aktivt selv hente visningen ind via ”vis kolonner”.

Kontrol på oprettelse af nummerserie

For at sikre at der ikke vil opstå dubletter på nummerserier, indføres en funktion der kontrollerer en ny/redigeret nummerserielinjer.
Kontrollen foretages kun på nummerserie der benyttes til bilagsnumre på finansposter fra: Kladder, salg og køb. Funktionen tjekker om en ny/redigeret nummerserie starter eller fortsætter på et nummer der allerede findes bogført bilagsnummer på i finansposter.

Rykker som E-mail udvides med emne- og brødtekst

Det er nu muligt at opsætte emne- og brødtekst ved afsendelse af rykker via E-mail. Opsætningen skal ske i salgsopsætning under E-mail.

Betalingsoplysninger må ikke slettes i udbetalingskladder PM

Det har tidligere været muligt via udbetalingskladder PM at slette en betalingsposts betalingsoplysninger. Sletningen kunne afvikles under ”Betalingsoversigten” og ”Betalingsoplysninger”. Muligheden for at slette er elimineret fra begge visninger.

Læs hele nyhedsbrevet her