Mandag d. 2. maj blev Navision Stat 9.9 frigivet. Her finder du en oversigt over de væsentligste rettelser i forhold til den tidligere version:

Fejl ved ændring af regnskabsstatus

Der har været sporadiske fejl når der ændres regnskabsstatus under regnskabsopsætning

Fejlen optræder når der findes SKS afstemningsdata i regnskabet SKS afstemningsdata i regnskabet, tilhørende SKS perioder, der ikke findes i regnskabet.

Lukning af nummerserie fejler ved overlap af nummerserie

I forbindelse med sikring mod oprettelse af ens nummerserier, frigivet med 9.6, blev der indført et tjek af, at samme nummerserie eller del af denne ikke kan oprettes mere end en gang.

Rettelsen gør det muligt at lukke en nummerserie på trods af at slutnummeret evt. overlapper med anden nummerserie.

Fejl ved afsendelse af salgsbilag med vedhæftede bilag – på digital post

En fejl i Digital post invokeren gjorde, at vedhæftede PDF bilag på salgsdokumenter ikke kunne arkiveres. Fejlen bremsede for afsendelse af disse salgsdokumenter. Fejlen løses i 9.9.

Sikring mod utilsigtet visning af følsomme E-bilag.

Navision Stats elektroniske arkivfunktion rettes, så det arkiv-link til et originalt E-bilag, markeret med følsomme oplysninger, kun kan dannes via ”vis original” fra Navision Stat klienten.

Sikring mod decimal fejl i købsindbakken

Der er indført en bedre sikring af, at decimalbeløb og datoer tolkes korrekt ved indskrivning i Navision Stat, når de modtages i E-bilag fra f.eks. IndFak.

Håndtering af nuller på bankkontonr. ved afvigelseskontrol

Ved modtagelse af købsfaktura fra et indkøbssystem, fjernede systemet ved afvigelseskontrollen foranstillede nuller i bankkontonummeret. Det gav udfordringer på gennemførelsen af udenlandske betalinger, da banken ikke validere på længden af disse bankkontonumre.

Dette rettes så foranstillede nuller ikke fjernes.

Medtag afvendende poster på rykkerkørsler virker ikke

Afmærkning i feltet ”medtag afventende poster” på rykkerkørslerne ”opret rykkere” og ”foreslå rykkerlinjer” havde ingen effekt. Det er rettet nu, så debitorposter udelukkende fremgår ved afmærkning af feltet. Posterne vil fremgå i bunden af rykkermeddelelsen, adskilt fra de øvrige poster.

Håndtering af afvigelser mellem store og små bogstaver (betaling)

Når der modtages E-bilag, hvor der på felter som IBAN, BIC og bankreg.kode er anvendt små bogstaver i data, så fanges disse i afvigelseskontrollen og vises som afvigelser.

Dette er rettet så forskellen mellem små og store bogstaver i de nævnte felter ikke opfattes som en afvigelse.

Vil I opgraderes til Navision 9.9?

Vi kan hjælpe jer med at komme op på den seneste version af Navision Stat.

Vores supportteam har en fast drejebog for dette og hjælper i dag en række offentlige virksomheder med at have et opdateret Navision Stat miljø.

Peter Stenfors

CEO | Partner

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Ved at indsende formularen, accepterer du at MDC Nordic gemmer og behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik og Databeskyttelses foranstaltninger.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her