Salgsmodulet integrerer med abonnementsstyring, opkrævningssystem, PSRM og mange flere moduler i Navision Stat.

Langt de fleste debitorer og salgsbilag oprettes via GIS, enten fra ESAS, Uddata, Lectio eller SDBF. Når en debitor eller et salgsbilag er overført via GIS, så vil det kunne ses på debitorkortet eller på salgsbilaget under generisk integration.

Alle bilag og stamdata der kommer fra GIS bliver stemplet med et afsendersystem og afsenderId.

Det er muligt at se antal bogførte fakturaer, kreditnotaer, samt åbne fakturaer og kreditnotaer i kundesalgsoversigt.

For at kunne sende bilagene skal der være tilknyttet en dokumentafsendelsesmetode på debitor, det er den  der afgør hvordan salgsbilaget sendes ud.

Det er ikke alle salgsbilag der kan sendes med f.eks. E-mail eller PBST.

HUSK at hvis du påføre f.eks. dokumentafsendelsesmetoden E-Bilag inden du opsætter felterne under E-bilag så vil systemet fejle.

Salgsfaktura, Salgskreditnotaer, Rykkere og kontoudtog kan alle sendes med dokumentafsendelsesmetoden E-bilag.

Selvom det er muligt at sende rykkere og kontoudtog med E-bilag, så er det ikke alle modtagere af E-bilag der i nemhandelsesregistreret har åbnet for at modtage rykkere og kontoudtog på E-bilag. Så vil I opleve at afsendelsen mislykkedes og det vil så være muligt at ændre dokumentafsendelsen på debitor til E-mail og sende bilaget igen. Rykkeren vil nu blive sendt som mail, hvis der altså er en mail adresse tilknyttet debitor.

HUSK i dette tilfælde at rette dokumentafsendelsen tilbage.

Vidste du at GIS også kan bruges til Excel, så sidder du og skal oprette x-antal debitorer så har vi løsningen til dig. GIS Excel integration til debitor og salgsfakturaer.

Hvis debitor kommer fra et fagsystem, f.eks. ESAS, UDDATA eller andet, så skal rettelserne på debitor ske i fagsystemet og ikke i Navision Stat. Hvis der rettes på debitor i Navision Stat, vil rettelsen blive overskrevet næste gang fagsystemet sender en opdatering over på debitor.

Vil du høre mere om Salgsmodulet?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge salgsmodulet til at gøre jeres arbejde lettere.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her