Rigtig mange Navision Stat brugere arbejder allerede med salgsmodulet i dag og kender det derfor også utrolig godt. Men vi oplever at rigtig mange ikke kender til den del, der hedder Afsendelsesmetoder, som vi har valgt at fokusere på i dette indlæg.

I Navision Stat er det muligt at sende salgsdokumenter direkte fra Navision til Digital Post, E-mail, PBS og som I alle benytter E-bilag.

I benytter alle E-bilag til afsendelse via EAN nr.

I forhold til digital post og E-mail ser det anderledes ud. Nogle benytter IMS digital post løsning, mens andre slet ikke benytter muligheden.

Det skal siges I selvfølgelig skal overveje hvor mange salgsdokumenter I har årligt, inden I som institution begynder at kigge på digital post eller PBS. Der er en omkostning ved begge afsendelsesmetoder.

Fordelen i Navision Stat med digital post og E-mail er, når salgsbilaget bogføres, sendes det med det samme. Det vil sige der er ikke manuelle behandlinger af de bogførte bilag, som det f.eks. kendes ved andre digital post løsninger.

I forhold til E-mail skal I være opmærksomme på, at det ikke pt. betegnes som sikkerpost. For E-mail skal der være foretaget SMTP opsætning og salgsopsætning i Navision. Når det er opsat, skal dokumentafsendelsesmetode blot sættes til E-mail.

For PBS kræver det en aftale med NETS samt en omfattende opsætning i Navision, både teknisk og I Navision Stat. Men når det er sat op, så fungerer det, og sender dermed opkrævningerne via en opkrævningskladde og fil direkte til NETS, som sørger for at sende opkrævningen videre til debitor. Det er også NETS der modtager indbetalingerne og sikrer videresendelse af indbetalingsfil til Navision Stat. Vi har i nyhedsbrevet for november 2021 beskrevet opkrævningssystemet i Navision Stat.

I kan i Navision Stat og i nedenstående se hvilke dokumentafsendelsesmetoder der kan benyttes til de forskellige bilagstyper.

Vær opmærksom på, at selvom E-Bilag står til at kunne sende rykkere og kontoudtog til modtager, så er det ikke sikkert, at modtager i Nemhandels registreret har opsat, at de vil modtage rykkere og kontoudtog via E-bilag. Derfor har nogen af jer sikkert oplevet, at I har kunne sende faktura og kreditnotaer, men den fejler ved afsendelse af rykkere og evt. kontoudtog til samme EAN nr.

Det er muligt at skifte dokumentafsendelsesmetode på debitor og gensende bilaget. Vær opmærksom på, at I kan skifte fra E-bilag til E-mail og fra Digital Post til E-mail, men I kan ikke skifte fra E-mail til Digital post, eller fra E-mail til E-bilag.

Vil du høre mere om dokumentafsendelsesmetoder i Navision Stat?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge dokumentafsendelsesmetoderne i Navision Stat til at gøre jeres arbejde lettere.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her