Husk at Navision Stat kan udstede rykkere og afsende dem med EAN, Digital post og E-mail. Kravene for at kunne udstede rykkere er, at der er opsat rykkerbetingelser og rykker niveauer.

I kan have flere rykkerbetingelser, alt efter om det er til danske eller udenlandske debitorer.

Der skal tages stilling til hvor mange rykkere der skal sendes inden det skyldige beløb sendes til SKAT. Som udgangspunkt så benyttes maks antal rykkere til 3, men det er op til institutionen.

Derefter tages stilling til om der skal bogføres rente og opkrævningsgebyr på rykkeren. Når rykkerkoden er oprettet, så skal der oprettes niveauer, de skal stemme med maks antal rykkere. Det er også her rykkerteksterne opsættes.

Nummer svarer til niveauet.

Respitperioden er f.eks. 5D på rykkerniveau 1, det betyder at faktura skal være 5 dage over forfald før systemet tager den med i rykkerkørsel 1.

Forfaldsdato er den formel forfaldsdatoen på rykker 1 beregnes ud fra. Det vil sige er datoen den 13/7 forfalder rykkeren den 21/7.

På første rykker vil systemet ikke beregne rente eller gebyr, men det vil det på rykker 2 og 3. På hvert rykkerniveau under naviger kan man påføre start- og sluttekst. Der behøver ikke at være udfyldt tekster, men det er en god ide enten at udfylde start- eller sluttekst.

Når alle betingelser er oprettet, kan rykkerprocessen igangsættes på stien: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Tilgodehavender

Her vælges rykkere og opret rykkere

Husk at rette bilags- og bogføringsdato, da systemet gemmer de seneste indstillinger

Klik “OK” og rykkerne oprettes.

Gennemgå dem inden I bogfør/udsteder dem, hvis der er debitorer der ikke skal rykkes så slettes rykkeren.

Når rykkeren er udstedet, kan man altid følge antallet af rykkerniveauer på debitorposten, det gøres ved at finde debitorposterne

Vil du høre mere om Rykkermodulet i Navision Stat?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge rykkermodulet i Navision Stat til at gøre jeres arbejde lettere.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her