Ressourcemodulet i Navision kan benyttes til planlægning. En ressource kan både være medarbejdere men også maskiner.

Modulet er henvendt til de institutioner der ønsker et overblik. Der er integration til personalemodulet, sagsmodulet og finans.

  • Integrationen til personalemodulet afspejler sig ved at medarbejderen oprettes i personalemodulet og samtidig oprettes i ressourcemodulet.
  • Integrationen til sagsmodulet består i, at ressourcen kan indgå i sagsplanlægning og kostprisberegning.
  • Integrationen til finans består i, at der er mulighed for at bogføre forbrug og indtjening i forbindelse med salg af ressourcer.

Som med bl.a. personalemodulet skal der også i ressourcemodulet være foretaget opsætning for at kunne benytte det.

Opsætningen i ressourcemodulet består i normtid, ressoucenr. serie mv. Fuld normtid er identisk med antal timer pr. år for en fuldtidsansat.

Ressourcekortet oprettes med oplysningerne, felterne markeret med rødt kommer automatisk fra personalemodulet.

For hver ressource er det muligt at påføre købspris, kostpris og salgspris.

Vil du høre mere om Ressourcemodulet?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge ressourcemodulet til at gøre jeres arbejde lettere.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her