Benytter I SLS (Statens Lønsystem), så findes der en integration mellem Navision Stat og SLS via personalemodulet.

Der indlæses personaleoplysninger med bl.a. konteringer pr. ansættelsesforhold og på baggrund af de indlæste oplysninger er det muligt at tilknytte flere data som f.eks. teknisk udstyr, kvalifikationer og medarbejdersamtaler m.m.

Der er sammenhæng mellem personalemodulet og ressourcemodulet, da en medarbejder der oprettes i personale automatisk oprettes som en ressource.

Vær opmærksom på at ved manuel oprettelse af en ny medarbejder skal bruger selv huske at oprette medarbejderen som en ressource.

Som alt andet i Navision, skal der være foretaget opsætning før modulet kan benyttes. Meget af opsætningen kommer fra SLS, men benytter institutionen ikke SLS skal det oprettes manuelt.

Med undtagelse af løngrupper som oprettes manuelt, hentes koderne i nedenstående i forbindelse med opdatering af medarbejderdata.

Når medarbejderkortet er oprettet fra SLS, vil der være felter der ikke kan redigeres (der skal ændringen foretages i SLS). Manuelt oprettede medarbejdere kan dog fortsat redigeres i Navision Stat.

Nedenstående er et eksempel på et manuelt oprettet medarbejderkort:

Det er muligt at påføre dimensioner på medarbejderen samt at hente kreditornr. og debitornr. ind på debitor. Det kan være relevant i forbindelse med f.eks. rejseafregninger hvor medarbejderen er oprettet som kreditor.

På medarbejderoversigten er det muligt at påføre en del oplysninger, f.eks. medarbejdersamtaler, bemærkninger og hvilke kurser medarbejderen f.eks. har deltaget i.

Ved oprettelse af medarbejderen oprettes automatisk et lønnummerkort på den pågældende medarbejder.

Også her er der felter der opdateres fra SLS (hvis man benytter dette):

Det er herfra man bl.a. kan se de lønkonteringer, der er på det pågældende lønnummer.

Adgangen til personalemodulet vil være begrænset af rettighedssæt, så ikke alle har adgang til at se personlige data.

Vil du høre mere om Personalemodulet?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge personalemodulet til at gøre jeres arbejde lettere.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her