De fleste af os modtager hver måned en oversigt fra Betalingsservice. Det er nemt og bekvemt at ens faste opkrævninger blot automatisk trækkes på kontoen og man ikke selv skal huske at få betalt regningen i netbanken.

I Navision Stat findes, som standard, et opkrævningssystem (BS) modul. Modulet gør det muligt, med korrekt opsætning i Navision Stat, samt teknisk integration, at sende opkrævninger til NETS (som administrere betalingsservice).

Hvordan fungere opkrævningssystem?

Det fungerer på den måde at jeres debitorer skal være opsat med dokumentafsendelsesmetoden PBST.

Fakturaer og kreditnotaer bogføres som I plejer og derefter skal de dannes i opkrævningskladden, på baggrund af dokumentafsendelsesmetoden PBST. Herfra sendes opkrævningerne til NETS som sørger for at sende dem videre til modtager, enten som en faktura eller via betalingsserviceoversigten.

Det kan give god mening at benytte dette modul hvis man har faste månedlige opkrævninger til samme debitor, så har debitor en mulighed for at tilmelde opkrævningen til betalingsservice og er dermed ikke afhængig af og skal huske at lægge faktura til betaling.

Indbetalingerne kommer fra en fil fra NETS og indlæses i en importkladde, derefter opdateres status i opkrævningskladden og betalingerne bogføres.

Vil I høre mere om opkrævningssystemet?

Kontakt os på support@mdcnordic.com for at høre nærmere.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her