I Navision Stat ligger modulet opgavekø. Dette modul gør det muligt at afvikle rapporter og codeunits automatisk på bestemte tidspunkter, så I slipper for at skulle gøre dette manuelt – og I slipper for at skulle huske på det. Med afvikling via opgavekøen, sker det helt af sig selv.

Her er et par eksempler på, hvordan I kan bruge Opgavekø.

Eksempel 1 – Valutakurser via Codeunit

Eksempel på en codeunit, er opdatering af valutakurser. Denne er standard i Navision Stat, det er dog ikke sikkert I har den aktiveret.

Den gør det muligt, at få opdatering af valutakurserne direkte fra Nationalbanken, på det tidspunkt hvor opgavekøen er sat op til at afvikle. Så skal I ikke selv sørge for at importere dem fra banken.

I nedenstående eksempel er den sat til at afvikle dagligt kl. 15.30. Det vil sige I vil dagligt kl. 15.30 modtage opdatering af jeres valutakurser, fra Nationalbanken.

Eksempel 2 – Massebogfør købsfaktuaer via rapport

Et andet eksempel på en opgave afviklet via Opgavekøen er rapporten ”massebogfør købsfakturaer”.

Men denne opsætning vil Navision via opgavekøen bogføre oprettede købsfakturaer. I nedenstående vil bogføringen ske mellem 13 og 20. Det vil sige I skal ikke selv sørge for at bogføre.

Vil du høre mere om Opgavekøen i Navision Stat?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge Opgavekøen i Navision Stat til at gøre jeres arbejde lettere.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her