En dimensionsanalyse giver mulighed for, at overblik over alle bogførte poster i Navision uanset om det er bogførte salgs- købs- eller finansbilag.

En Dimensionsanalyse opbygges med finanskonti og en eller flere dimensioner, samt mulighed for at tilknytte et budgetfilter.

Når du står i listen over alle dine dimensionsanalyser – Klik på Dimensionsanalyse:

Så vises Analysekortet:

I datofilter – kan man afgrænse på en periode for visning af analyseposterne.

Kontofiltret – viser hvilke finanskonti analyseposterne vises for. Her er der også mulighed for at afgrænse på fire dimensioner – i dette eksempel er det Delregnskab- Dimensionsfilter- FI-formål og Indkøbskategori.

Klik på Vis Matrix og du får nu vist analyseposter for den periode du har angivet på analysekortet i det finanskonto interval der ligeledes er opsat på analysekortet.

I nedenstående matrix vises Perioden som linjer og Finanskonto som kolonner:

Her vises resultatet af dimensionsanalysen, listet med kontonumrene og så bevægelserne vist pr. måned.
Bemærk det også er muligt at udlæse dimensanalysen til Excel:

En anden måde at få vist dimensionsanalysen på kan gøres på fanebladet Naviger – her kan du klikke på: Byt om på linjer og kolonner:

Så vises resultatet med datoen som linjer og finanskontonumrene som kolonner:

Når man massebogfører dokumenter i Navision og hvis ens analyser er opsat med flueben i feltet opdater ved bogføring, betyder det at analysen opdateres for hvert enkelt bogført bilag.

For at forbedre svar tiderne på de analyser som opdateres ved bogføring, vil det nu være sådan, at analysen først opdateres efter sidste bilag i en massebogføring, er bogført.

Økonomistyrelsen anbefaler, at man højst har to analyser som opdateres ved bogføring, altså analyser hvor man her behov for at se resultatet af bogføringerne ”her og nu”.

For de analyser hvor der ikke er sat flueben i opdatering ved bogføring, kan man lægge disse analyser til opdatering ind i en opgavekø-post til afvikling/opdatering f.eks. uden for normal arbejdstid.

Nu vil analyserne automatisk blive opdateret ud fra hvad der er udfyldt i Gentagelse.

Vil du høre mere om hvordan Dimensionsanalysen?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge Dimensionsanalysen i Navision Stat til at gøre jeres arbejde lettere.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her