Det er i Navision Stat muligt at have integrationer direkte til Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Derudover er det muligt at validere på skatteenhedsnummer mod EU’s register over momsregistrerede virksomheder.

For at kunne benyttet integrationsløsningen til CVR skal Erhvervsstyrelsen kontaktes via cvrselvbetjening@erst.dk. Her vil I modtage brugernavn og adgangskode som skal opsættes i Navision Stat.

Når denne opsætning er på plads, er det muligt at hente oplysningerne på f.eks. debitorer via enten CVR nr., P-nummer, Navn og adresse mv. Det giver en mulighed for at få sikret at CVR nr. er validt samt at få hentet de seneste adresse oplysninger på f.eks. debitor.

Det er også muligt at foretage øvelsen for kreditor.

I CVR forslagsdata hentes de debitorer/kreditorer ind som man gerne vil hente oplysningerne på.

Når forslagsdata er hentet ind, så kaldes op ved at vælge f.eks. ”Hent med CVR nr. (CVR)”.

Når data kommer retur, så vælges CVR returdata. Her kan man selv validere på debitor/kreditor inden denne opdateres og vælge handlingen  (opdater|Ignorer|opret ny uden skabelong| opret ny med skabelon) der skal ske og derefter vælges ”udfør handling”.

Det er også muligt i Navision Stat at foretage et tjek på udenlandsk CVR nr. via VIES.

Dette sker på kreditorkortet på “…” ved CVR nr. feltet.

Vil du høre mere om CVR-modulet?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge CVR-modulet til at gøre jeres arbejde lettere.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her