Når I er opgraderet til NS 11.0.003 (med seneste patch) vil I kunne indlæse FIK indbetalinger.

Benytter I danske bank anbefales det at I får oprettet en fast bestilling.

Bestillingen skal være af filtype ”Advisering om indbetalinger fra FI-kort (FIK) og filformat ”PBS-sektor-format”.

Benytter I andre banker en Danske bank, vil det også være muligt at indlæse FIK filer i indbetalingskladden.

I må ikke have flere bankkontokort med samme kontonummer oprettet.

Et bankkontokort med et bankkontonummer. Har I flere oprettet så vil indlæsningen fejle.

For at indlæse filen skal I vide om det er manuelt upload eller via webervice.

Ved manuelt upload skal I sætte ”v” ”Import fra fil” så bliver feltet ”filnavn” aktiveret og I kan vælge stien ved klik på ”…”

Ved hentning af fil fra webservice skal der ikke være markering i feltet ”import fra fil”.

Filtype i indstillinger skal ved brug af Danske Bank være ”FIK/GIK”.

Har du brug for hjælp til bankmodulet og indlæsninger af FIK-kort?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om modulet og hjælper dig med at sikre at filerne bliver korrekt indlæst.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her