I Navision Stat er der god mulighed for at styre jeres aktiver i anlægsmodulet.

Et anlægsaktiv har en brugstid på mere end 1 år og det har en værdi på 50.000 kroner eller derover.

Anlægsmodulet i Navision Stat er den nemmeste måde at håndtere jeres aktiver. Når først anlægget er oprettet så er det ”blot” et spørgsmål om at sikre at der afvikles afskrivninger månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller årligt alt efter hvordan I i institutionen har valgt at kører jeres anlæg.

Anlægsaktiver kan inddeles i to grupper:

  • Materielle anlægsaktiver: bygninger/transport/it-udstyr/inventar
  • Immaterielle anlægsaktiver: software/licenser/patenter

Det er linjerne på anlægskortet der afgør, hvordan et anlæg skal afskrives.

Bemærk, at der er forskellige levetider på aktivet alt efter hvilket aktiv der henvises til.

Vi afholder løbende kurser i anlægsmodulet – se mere på vores kursussider.

Vil du høre mere om anlægsmodulet?

Kontakt os på support@mdcnordic.com så vil vi meget gerne fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge anlægsmodulet.

Se flere “månedens modul” her

Find alle “Månedens modul” her