Bliv bedre til at overføre data fra Excel i Navision Stat

Data i Excel passer oftest ikke til de krav, der er til bogføring i Navision Stat. Kolonner og informationer i kladden i regnearket skal derfor tilpasses. Det er dog ikke nødvendigt at taste data manuelt ind fra Excel, når du vil overføre dem til en finanskladde. Du skal derimod tilpasse de data, der ligger i Excel, inden linjerne kopieres, indsættes og renummereres til Navision Stat.

Nøgleord til fremgangsmåden:

  • Udlæs en tom kladde
  • Opret kolonner til Formål og Projekt
  • Kopier data fra regneark
  • Indsæt bilagsnummer 1 og træl ned for løbende nummer
  • Kopier til Navision Stat (marker linjerne og vælg ctrl+c)
  • Til sidst, vælg HANDLING og Renummerer

Se mere i vores video