Sagsstyring

i Microsoft Business Central

Bedre projektoverblik med sagsstyring
i Dynamics 365 Business Central

Projekter kan ofte ende i fiasko og have negative konsekvenser for en virksomhed på grund af mangelfuld projektstyring. Selvom projektledere bruger projektplaner, tidsplaner og budgetter, kan det stadig være svært at forudse alle aktiviteter og ressourcer og bevare overblikket i planlægningsfasen.

Dette kan resultere i huller i projektplanen og føre til forsinkelser og overskridelser af budgettet.

Vores ERP-løsning til projektstyring kan løse disse udfordringer og sikre jer flere succesfulde projekter.

Projektstyring i Dynamics 365 Business Central

Som projektleder kan det være udfordrende at bevare overblikket over virksomhedens mange projekter og sikre, at der er styr på både omkostninger og indtægter. Hvis der ikke er kontrol over projektets økonomi, kan det føre til budgetoverskridelser og i værste fald, at projektet ikke gennemføres.

Det er derfor essentielt at have de rette værktøjer til projektstyring på plads. Sagsstyringsmodulet i Dynamics 365 Business Central giver dig et konstant overblik over projektets omfang og sikrer kontrol over alt lige fra rentabilitetsberegning til fakturering af projektet, herunder aktiviteter, ressourcer og sager.

Med projektstyring i Dynamics 365 Business Central bliver det muligt at:

  • Holde styr på omkostninger og indtægter på alle projekter

  • Allokere og styre ressourcer

  • Planlægge og styre aktiviteter inden for fastlagte budgetrammer og tidsfrister

  • Rapportere og lave opfølgninger (inkl. økonomi)

  • Lave kvalitetssikring

Bedre overblik og færre fejl

Sagsstyringsmodulet er bygget på Microsoft-teknologi, som er skalérbar og derfor kan udvikles efter virksomhedens behov i takt med, at I vokser.

Med Dynamics 365 Business Central kan projektledere og den øvrige ledelse til enhver tid få adgang til realtidsdata og få et detaljeret overblik over projektets daglige drift.

I kan bruge skabelonkalkuler eller faktisk forbrug på gennemførte sager som grundlag for forkalkulation af projekter.

Derudover kan I faseinddele hvert projekt, så både forkalkulation, forbrug og indtægter kan adskilles i de enkelte faser. Dette gør det muligt at have et bedre overblik over projektet og samtidig sikre en mere præcis og nøjagtig fakturering.

Og så kan I lægge faste priser og rabatter på jeres projekter, så I fakturerer kunden som aftalt. Samtidig kan I registrere forbrug af underleverandørarbejde og skaffevarer med automatisk avancetillæg, hvilket kan spare jer for mange ærgerlige fejlfaktureringer.

Styklister i Business Central

Integration til jeres øvrige systemer

Udover de mange interne funktioner, der tilbydes af Dynamics 365 Business Central, er det også muligt at integrere systemet med eksterne systemer for at optimere arbejdsprocesserne yderligere.

Et eksempel på dette er integrering med et tidsregistreringssystem, der kan give en mere præcis tidsregistrering af medarbejdernes arbejdstid på projekter. Det vil give et mere præcist billede af, hvor meget tid der er brugt på projekterne, og hvordan det er fordelt.

Derudover kan Business Central også integreres med f.eks. Microsoft Power BI, der kan bruges til at oprette rapporter og visualisere data fra ERP-systemet.

Det giver projektlederen mulighed for at se data i realtid og træffe hurtige beslutninger baseret på den seneste information. Integration med Microsoft Power BI kan også give projektlederen mulighed for at analysere data fra flere forskellige kilder og se, hvordan de påvirker projektet som helhed.

”Best of Breed”

Vi har valgt at basere vores arbejde på princippet “Best of Breed”. Dette betyder, at vi ikke tilbyder et enkelt system, der dækker alle funktioner. I stedet har vi valgt at fokusere på det, der også kaldes “Best in Class”, hvilket betyder at vi fokuserer på de systemer, der er de bedste inden for deres specifikke område.

Best of Breed-løsninger er typisk designet til at løse specifikke udfordringer eller opgaver inden for en bestemt branche eller kategori. Disse løsninger adskiller sig fra “Best in Suite” eller alt-i-en-løsninger ved at have en mere specifik fokus på en bestemt funktion eller opgave i processen, og dermed ofte er bedre til dette område end de mere generelle alt-i-en-løsninger.

Ved at anvende Best of Breed-løsninger sikrer vi, at jeres Business Central kan integreres med andre løsninger og derved skabe en mere omfattende og effektiv løsning.

Har du lyst til en snak med os?

Tag fat i vores chefkonsulent, Tom Vejby, og lad os tage en uforpligtende dialog om, hvordan vi eventuelt kan hjælpe jer med at optimere jeres projektstyring med Business Central.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Ved at indsende formularen, accepterer du at MDC Nordic gemmer og behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik og Databeskyttelses foranstaltninger.