A

AppSource
Appsource er Microsofts svar på en app-store. Den arbejder sammen med dine Microsoft programmer for at give dig den bedste udnyttelse af dine forretnings programmer. Du kan finde lige den app til at klare specifikke processer eller udvikle nye processer. Skab dem selv i PowerApps.
Azure
Microsoft Azure er et cloudmiljø, hvor udviklere og it-teknikere kan opbygge, udrulle og administrere programmer gennem Microsofts datacentre. Du kan bygge apps og udrulle dem i dit lokale miljø igennem denne cloudløsning.

B

Backend
Backend er den del af it-arbejdsprocessen og it-arbejdet, som slutbrugeren ikke er bevidst om, men som får siden eller systemet til at køre. De laver alt fra databaser, services til servere og styrer ”behind-the-scenes” funktionaliteterne. De gør således koden fra frontend brugbart.
Business Intelligence (BI)
Business Intelligence er relevant forretningsdata, der giver de ledende personer i en organisation betydningsfuld viden om, hvordan virksomheden præsterer. Data om forbrugernes købsadfærd, varernes bevægelser, priser og omkostninger er alle data, som virksomheden får igennem Business Intelligence. Microsoft Power BI er sådan et program.

C

ClickOnce applikation
ClickOnce er en teknologi som installerer Microsoft programmer ved et enkelt klik. ClickOnce forekommer 3 steder: fra en hjemmeside, en delt fil i et netværk samt medier som dvd’er, usb-sticks eller cd-rom. Det kan både installeres off-line og online afhængigt af mediet. Den typiske filtype til ClickOnce applikationer er ”.exe”-filer.
Cloud

Cloud, Cloud Computing eller Cloud Hosting er betegnelser for en række af netbaserede it-løsninger. Virksomhedens data ligger ikke udelukkende lokalt i Cloud-løsningen. Det ligger derimod på servere rundt omkring i verden. Derfor kaldes denne løsning også ”Skyen”. Skyen kan ses som modsætning til On-premise løsninger, hvor data i langt højere grad bliver lagret og kontrolleres on-site.

Cortana Intelligence Suite
Cortana Intelligence er en service på Microsofts Azure Cloud som transformerer dine data til intelligente services. Den gør det muligt for brugere og medarbejdere at udvikle virksomheden med bl.a. data mining, machine learning. De trækker viden ud og skaber intelligente og optimerende processer, agenter og apps.
CRM (Customer Relationship Management)
CRM er en forkortelse for ’kundepleje’. Det indeholder alle de relationer, virksomheden har til sine kunder. Det indeholder altså alle de oplevelser som kunden har af virksomheden, men også alle de kanaler og kommunikationsveje virksomheden kan komme i kontakt med kunder på. Virksomhedens CRM operer derfor bredt og tit sammen med marketing, salg og service. CRM-systemer faciliterer alle disse funktioner af virksomheden og findes især i Microsoft Dynamics CRM samt i Dynamics 365, hvor det i højere grad bliver slået sammen med ERP (se ERP).

D

Debitor
En debitor er en juridisk enhed (person eller organisation), der skylder penge til en kreditor (se Kreditor).
Dynamics 365 for Financials

Dynamics 365 for Financials er et økonomistyringssystem for din mindre eller mellemstore virksomhed, der strømliner og automatiserer dine forretningsprocesser. Du opretter dig nemt og migrerer dine eksisterende data med Financials lige så nemt. Læs nærmere her.

Dynamics 365 for Sales
Dynamics 365 for Sales håndterer dine forretnings kunder, salgsprocesser, marketingskampagner og dine salgs mål. Du arbejder på tværs af programmer og enheder med integrationer mellem apps og data, så dine håndtering og kvalificering af leads bliver så effektfuld som muligt. Visualiseringer og dashboards hjælper dig med at holde overblik over dine kontakter og leads samt overføre det til Excel eller tilføje leads via Outlook, OneNote etc.
Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Field Service

Dynamics 365 for Field Service gør det muligt for servicevirksomheder at handle proaktivt efter deres kunders ønsker. Service skal ikke være en dyr og ufleksibel business model, hvor kunder skal vente. Dynamics 365 for Field Service kombinerer monitorering og forudsigelig vedligeholdelse med IoT (se Internet of Things) og Machine Learning (se Machine Learning) for gøre medarbejderne i marken i stand til at løse dine kunders ønsker, før de ved af det.

Dynamics 365 for Project Service Automation

Dynamics 365 for Project Service Automation gør dine virksomheds salgs og leverings opgaver til en let og overskuelig proces. Det forbinder medarbejdere, så de kan imødekomme kundens behov og føre den rette forretning indenfor den rette tid.

Dynamics 365 for Team Members

Dynamics 365 for Team Members er et abonnement i Enterprise edition (se Enterprise Edition), der giver læseadgang til alle de kendte Dynamics 365-programmer, men begrænset skriveadgang (såsom kontoer, kontakter noter mm.). Kontakt os for yderligere information.

Dynamics 365 for Operations

Dynamics 365 for Operations er det nuværende Microsoft Dynamics AX – som cloud-løsning. Den er optimeret til virksomheder med over 200 medarbejdere. Funktionaliteten ligner altså den fra Dynamics AX 2012 R3, mens at implementeringen og vedligeholdelse ikke er den samme. Det kræver ikke den store ventetid at komme i gang, det vigtigste er, hvordan medarbejderne bruger det.

Dynamics 365 "Tenerife"

Dynamics 365 "Tenerife" er kodeordet for det nyeste Dynamics 365, som kommer en gang i starten af 2018. I slutningen af 2018 vil alt overgå til Dynamics 365 "Tenerife" både Dynamics NAV 2018 og det nuværende Dynamics 365

E

ERP (Enterprise Ressource Planning)

ERP eller Enterprise Ressource Planning er i daglig tale, software, der forbinder de vigtigste forretningsområder i virksomheden. Microsoft Dynamics NAV og 365 er eksempler på dette. Et ERP-system integrerer og holder styr på områder som: indkøb, salg, lager, marketing, finans og HR. Det er limen, der forbinder virksomhedens ansigt udadtil og får computersystemerne til at snakke sammen.

Extensions

Extensions i Dynamics NAV og Dynamics 365 er modifikationer til dit nuværende miljø, som din virksomhed kan få udviklet specifikt rettet mod din forretningsløsning og -model. En extension implementerer således kode til servicedelen af programmet i stedet for udviklingsdelen bag det hele. MDC Nordic tilbyder extensions i begge programmer, men også til Navision Stat.

Extended Pack (Dynamics NAV)

F

Frontend
Frontend er, imodsætning til backend (se Backend), den del af it-arbejdsprocessen, som fokuserer på den umiddelbare slutbruger. Det indeholder således både design, sprog og kommunikation. Frontend er således ikke kun fokuseret på at gøre det brugbart og ”godt designet” for slutbrugeren, men også forståeligt og letlæseligt.

I

Integration

K

KPI (Key Perfomance Indicator)
KPI er en indikator for, hvordan en virksomhed effektivt præsterer i forhold til deres opsatte mål. Overodnede KPI’er fokuserer på de mere langsigtede forretnings mål, mens andre KPI’er fokuserer på optimering af processer i afdelinger såsom marketing, salg og customer service. Microsoft Dynamics og PowerBI (se PowerBI) hjælper med at holde styr på dine KPI’er igennem overskuelige dashboards.
Kreditor

En kreditor er en juridisk enhed (person eller organisation), der har penge til gode hos en debitor.

Kreditnota

En kreditnota får du, når du får penge returneret. Mens du opretter en kreditnota, fordi du skal udbetale penge til en kunde – en såkaldt kreditering. Det kunne være i tilfælde, hvor kunden har returneret en vare, du har givet rabat eller du har annulleret en faktura.

L

Legacy Storage

Legacy Storage er hardware eller software lagring af data, som stadig praktisk fungerer, men som i teorien er forældet eller ikke-supporteret længere.

M

Machine learning

Machine learning eller “automatisk læring” er at lade computeren lære at genkende mønstre ud fra eksempler og data. Det helt specielle ved Machine learning er, at den lærer mere end eksemplerne selv. På basis af data lærer computeren at generalisere til nye eksempler og dermed træffe intelligente beslutninger. Azure Machine Learning (se Azure) er Microsofts svar på ”automatisk læring”.

Microsoft Common Data Sevice (CDS)
Common Data Service er en sikker forretnings service baseret på Azure Cloud (se Azure) teknologien. Du gemmer og håndterer forretnings objekter (se Objekter) på tværs af dine enheder i CDS. Med PowerApps (se PowerApps) kan du skabe nye objekter. Den helt store fordel ved CDS er, at hele din forretning skaleres i takt med din forretnings vækst, fordi dine data er designet til alle dine enheder. Dine forretnings objekter kommer således med en masse forudindstillet data og metadata (se Metadata).
Microsoft Dynamics AX (Tidligere Axapta)
Dynamics AX er et dansk udviklet økonomistyringssytem udelukkende skabt til forretningsbehov for større virksomheder.
Microsoft Dynamics NAV 2018 (Tenerife)
Microsoft Flow

Microsoft Flow er et Office 365-program, der automatiserer dine arbejdsprocesser. Du skaber selv nye ”flows” eller bruger de forudindstillede skabeloner. Dine favoritapps og -tjenester skaber således beskeder, synkroniserer filer og indsamler data, imens du arbejder.

Microsoft OneDrive

OneDrive er et Cloud-drev, som følger med Office 365 (se Office 365). Det synkroniserer automatisk dine filer fra dit lokale drev – du tager dermed dine filer med, hvor end du er. Du deler dine filer ligeså ubesværet og samarbejde på tværs af enheder og medarbejdere fungerer dermed problemfrit.

Microsoft PowerApps

PowerApps er et program, hvor du laver apps baseret på din forretnings data. Du kan generere en app automatisk, tilpasse en app eller oprette den fra scratch. Derefter kan du dele den med andre i virksomheden eller lægge den op på Appsource, så folk udefra kan abonnere på den.

N

Navision Stat

Navision Stat er en videreudvikling af økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV, tidligere kendt som “Navision Attain”, der igen er en videreudvikling af Navision Financials, som har været på markedet i flere år. Både Navision Attain og Microsoft Dynamics NAV er installeret i adskillige private og offentlige virksomheder i ind- og udland.

O

Objekter
OCR (Optical Character Recognition)
OCR er computergenkendelse af trykte eller skrevne bogstaver og tegn. Det oprindelige dokument scannes ind og computeren danner derefter et dokument på baggrund af tegn og bogstaver. Scanneren og computeren arbejder dermed sammen om at danne dette dokument. Det betegner altså den proces, hvor et dokument går fra at være analogt og læsbart til nu både at være søgbart og redigerbart. Du kan dermed både søge efter bestemte ord og samtidig redigere i det. Dette opnår du normalt igennem et stykke software, som bliver installeret til f.eks. Dynamics NAV.
Office 365

Office 365 er office-pakken både off-line, on-line og som apps til både Android, iOS og Windows Phone. Du deler samt lagrer Word, Powerpoint, Excel og OneNote-filer online. Det er en Cloud-løsning, så programmet opdaterer sig selv, når nye Office-programmer er tilgængelige igennem din licens.

On-premise

On-premise (populært on-prem) er din virksomheds software og teknologi lokaliseret indenfor jeres fysiske rammer. Du finder det typisk i din virksomheds data center (lokale servere) i modsætning til udefra kørende hostede servere eller cloud-løsninger (se Cloud-løsning). Disse kræver typisk software-licenser for hver server eller bruger, der skal arbejde med den pågældende software.

P

Pengestrøm (Cash flow)

Pengestrøm giver overblikket over forventede indtægter og udgifter. Dynamics NAV har funktionen "Pengestrømme", den bruges til at beregne periodevise pengestrømme ud fra kalkulerede indtægter og udgifter.

PowerApps

PowerApps er et program, hvor du laver apps baseret på din forretnings data. Du kan generere en app automatisk, tilpasse en app eller oprette den fra scratch. 

Projektleder-felt

Projektleder-feltet er et nyt felt i rollecenteret  i Dynamics NAV 2017. 

R

Rapport
Regnskab
Rollecenter

S

Sager
Sagskø
Sagskort
Starter Pack (Dynamics NAV)

Starter Pack i Dynamics NAV giver dig de mest grundlæggende funktionaliteter til din virksomheds drift. Finans, Supply Management (salg, indkøb, lager og logistik), relationsstyring personalestyring og projektstyring er de primære funktionaliteter, som pakken har. Der købes et minimum af 3 brugere til samt 2 ekstra brugere til, afhængig af hvor stor virksomheden er. Pakken hjælper altså virksomheder med holde styr på dine finans-post samt håndtere salg af produkter og materialer igennem manifakturering og distribution.

T

Timesedler

V

Vare
Vareattribut

W

Webklient
En webklient er en web-applikation, der udelukkende sender og modtager information. Den kører i en browser og bliver styret fra en webserver, hvor webserveren opbevarer alle informationerne. Microsofts Office 365-suite kører i en webklient.