Digital post udskiftningen blev udskudt i 2021. Nu er der kommet en ny dato for hvornår Navision Stat skal omstilles – det bliver mandag d. 21. marts 2022.

Lukningen af E-boks sker fredag d. 18 marts kl. 17, hvor det er sidste mulighed for at sende til E-boks fra Navision Stat.

I perioden mellem d. 18. og 21. marts kan der ikke sendes digital post bilag og vi anbefaler derfor at I sikrer af digital post bilag fra fagsystemer ikke bogføres og sendes i denne periode.

For at blive klar til omstillingen, skal I være særligt skal være opmærksom på følgende:

  • Afsender- og modtagersystemer skal pege på den nye Digital Post-løsning
  • Modtagersystemer skal kunne modtage i MeMo-format

Hos MDC Nordic udarbejder vi en plan for de institutioner der har anmodet om vores assistance tilbage i 2021.

Hvis I behov for hjælp med omstillingen, så kontakte os på support@mdcnordic.com – så sørger vi også for at I bliver klar til Ny Digital Post.